Visste du att?

Om du slänger ett batteri som innehåller tungmetaller i soporna kan det bli skadligt för vår miljö. Och din kropp. Kvicksilverbatterier är märkta med Hg, Kadmium med Cd och blybatterier med Pb. De kallas för tungmetaller. Hamnar de batterierna i soporna går tungmetallen ut i luften när soporna bränns och sedan vidare in i ekosystemet till djur och natur. Där stannar de tyvärr kvar. Och om du äter kött eller fisk som utsatts för tungmetaller så förs de över till din kropp vilket kan skada ditt nervsystem, njurar och skelett. Därför är det så viktigt att gå till återvinningen med dina gamla batterier. Då ser du ju också till att de kan göra nytta igen och att vi spar på jordens resurser!

I Sverige har vi ett säkert system med kontroller och uppföljning som säkerställer att inget el-skrot skeppas utomlands. Till exempel sitter det streckkoder på varje återvinningskärl på ÅVC. De här streckkoderna läser man in, både när man hämtar kärlen på ÅVC och när man lämnar dem på återvinningsanläggningen. På så sätt kan alla transporter spåras. Ett annat exempel är att man på anläggningarna alltid väger materialet som återvinns och rapporterar vart det skickas. Allt för att garantera att det inte uppstår några så kallade ”sidoflöden” och att all elektronik och batterier som lämnas in faktiskt också återvinns!

Batterier omfattas av ett producentansvar. Det betyder att de som sätter batterier på den svenska marknaden i första led, det vill säga tillverkare och importörer, är skyldiga att se till att batterierna återvinns när de är slut. Du kan läsa mer om producentansvar på Naturvårdsverkets hemsida.