Stor majoritet av svenskarna tycker det är viktigt med återvinning och återanvändning av batterier och elektronik

Hela 97 procent av svenska folket tycker att det är ganska eller mycket viktigt att återvinna eller återanvända batterier och 96 procent har samma inställning till el- och batteridrivna produkter. Det visar en undersökning som Kantar Sifo har gjort på uppdrag av Batteriåtervinningen. Totalt har 4 200 personer i hela landet tillfrågats om synen på återvinning och återanvändning. Jämfört med andra avfallssorter som papper, glas och vitvaror är batterier den avfallssortman tycker är allra viktigast att återvinna för miljön, följt av el-eller batteridrivna produkter och plast.

- Undersökningen visar att det finns ett mycket starkt stöd för återvinning och återanvändning av elektronik. Men det finns ett glapp mellan attityd och beteende. Varje hushåll förvarar i genomsnitt 6 kilo elavfall som behöver komma tillbaka in i kretsloppet igen för att jordens resurser ska räcka på sikt, säger Micaela Westerberg, kommunikationschef på Batteriåtervinningen.

71 procent av respondenterna i undersökningen tycker att det är ganska eller mycket lätt att återvinna batterier. Motsvarande siffra för elprylar är 56 procent. Bara drygt en av tio (14%) tycker att det är ganska eller mycket svårt att återvinna batterier. När det gäller återvinning av elprylar är det något fler, drygt två av tio, som tycker att det är svårt. En samtidigt gjord undersökning bland 1 000 personer i hela landet visar att fyra av tio inte känner till att det går att återvinna i butiker som säljer elektronik.

- Sedan ett och ett halvt år tillbaka går det att lämna in sin gamla elpryl i butiken när man köper en ny. Det har blivit mycket lättare att återvinna, liksom att återanvända och dela. Varje dag poppar det upp nya loppisgrupper och delningssidor i sociala medier, säger Micaela Westerberg.

För mer information, kontakta:

Micaela Westerberg, kommunikationschef Batteriåtervinningen, 08-545 216 89

Så svarade svenska folket:

Vilken av följande avfallssorter tycker du är viktigast att återvinna för miljön?

 

Glas                                        1%

Tidningar och papper             2%

Metallförpackningar                5 %

Plast                                        21%

Batterier                                  32%

El- & batteridrivna produkter  22%

Vitvaror                                    8%

Matavfall                                  2%

Vet ej                                        6%

 

Hur viktigt tycker du att det är att följande produkter återanvänds vid brukligt skick eller återvinns?  – El- och batteridrivna produkter
Inte alls viktigt                        0%

Ganska oviktigt                      1%

Varken viktigt eller oviktigt      2%

Ganska viktigt                         19%

Mycket viktigt                          77%

Vet ej                                        1%
Negativ andel                           1%

Positiv andel                            96%

 

Hur viktigt tycker du att det är att följande produkter återanvänds vid brukligt skick eller återvinns?  – Batterier

Inte alls viktigt
Inte alls viktigt                        1%

Ganska oviktigt                       1%

Varken viktigt eller oviktigt       1%

Ganska viktigt                         12%

Mycket viktigt                          85%

Vet ej                                       1%

 

Negativ andel                          2%

Positiv andel                           97%

 

Hur lätt eller svårt tycker du att det är att återvinna el- eller batteridrivna produkter där du bor?
Mycket svårt                          5%

Ganska svårt                         18%

Varken lätt eller svårt             18%

Ganska lätt                             33%

Mycket lätt                             23%

Vet ej                                        4%

 

Negativ andel              23%

Positiv andel               56%

 

Hur lätt eller svårt tycker du att det är att återvinna batterier där du bor?

 

Mycket svårt                          2%

Ganska svårt                          12%

Varken lätt eller svårt             12%

Ganska lätt                             32%

Mycket lätt                             39%

Vet ej                                      3%

 

Negativ andel              14%

Positiv andel               71%

 

Kände du till att man kan lämna in el- eller batteridrivna produkter till återvinning i de butiker som säljer elektronik? (undersökning bland 1000 personer i hela landet)

Ja                                58%

Nej                              39%

Vet ej                           3%

 

Undersökningen genomfördes under januari 2017 i webbpanel. Antalet deltagare var 4 200 personer (ca 200 i varje län).