Majoritet av svenskarna positiva till delningsekonomi

En övervägande majoritet av invånarna i Sverige, 61 procent, är positivt inställda till delningsekonomi. Det visar en undersökning bland 4 200 personer som Kantar Sifo har gjort på uppdrag av Batteriåtervinningen. Bara 9 procent tycker att det är mycket eller ganska dåligt medan 21 procent menar att det varken är bra eller dålig.  Kvinnor (68%) är mer positiva till delning än män (53%).

- Elavfall är den avfallssort som växer snabbast i världen och för att spara på jordens resurser är delning ett av de enklaste och effektivaste sätten. Många av de elprylar som finns i hushållen, till exempel skruvdragare och glassmaskiner, används ganska sällan. Genom att dela sådana produkter blir det både billigare for konsumenten och bättre för miljön, säger Micaela Westerberg, kommunikationschef på Batteriåtervinningen.

Undersökningen visar att 13 procent av befolkningen använder delningsekonomi mycket eller ganska ofta. En betydligt större andel, 68 procent, kunna tänka sig att dela el- och batteridrivna produkter som inte används dagligen med andra utanför hushållet, till exempel släkt, vänner och arbetskamrater.

- Det är väldigt glädjande att så många är positiva till delning och är beredda att faktiskt gå samman och dela på saker. Om vi ska kunna fortsätta konsumera elektronik i framtiden krävs att vi blir bättre på att använda oss av produkter som redan finns. Det kan ske genom delning men också genom återanvändning och återvinning, säger Micaela Westerberg.

För mer information, kontakta:
Micaela Westerberg, kommunikationschef Batteriåtervinningen, 08-545 216 89

Så svarade svenska folket:

Vad anser du om delningsekonomi? (Hyra/hyra ut, låna/låna ut eller dela/byta saker med andra)

                                               

 SamtligaManKvinna
Mycket dåligt3%4%1%
Ganska dåligt6%9%3%
Varken bra eller dåligt21%24%17%
Ganska bra37%35%38%
Mycket bra24%18%30%
Vet ej10%10%10%
    
Negativ andel9%13%4%
Positiv andel61%52%68%

 

I vilken utsträckning använder du dig av delningsekonomi? (Hyra/hyra ut, låna/låna ut eller dela/byta saker med andra)

                                               

 SamtligaManKvinna
Mycket sällan49%55%43%
Ganska sällan34%31%38%
Ganska ofta12%10%14%
Mycket ofta1%1%1%
Vet ej3%3%4%

 

 

Skulle du kunna tänka dig att dela el- och batteridrivna produkter som inte används dagligen med andra utanför hushållet, till exempel släkt, vänner och arbetskamrater? (Hyra/hyra ut, låna/låna ut eller dela/byta saker med andra)

                                               

 SamtligaManKvinna
Ja68%65%72%
Nej18%23%13%
Vet ej13%12%15%

 

*Undersökningen genomfördes under januari 2017 i webbpanel. Antalet deltagare var 4 200 personer (200 i varje län).

Batteriåtervinningen arbetar med att informera och tipsa allmänheten om hur man kan återvinna batterier och elprylar med inbyggda batterier. Målet är att öka återvinningen och därmed bidra till att minska påverkan på miljön. Ansvarig för Batteriåtervinningen är Batteriinformationsföreningen, ett samlingsorgan för alla med producentansvar för batterier. Läs mer på www.batteriatervinningen.se