Drygt 25 000 ton förbrukade batterier och elprylar i de svenska hemmen

Mängden elavfall som förvaras i de svenska hemmen fortsätter att öka. Enligt en beräkning som Batteriåtervinningen har gjort förvarar de svenska hushållen mer än 4 800 ton ton förbrukade batterier och drygt 20 800 ton uttjänta batteridrivna elprylar. Elavfall är den snabbast växande avfallssorten i världen och bara på ett år har batterierna och elprylarna i de svenska hemmen ökat med över 2 000 ton.

 

- Metaller och andra komponenter i batterier och elprylar behöver komma tillbaka in  ikretsloppet igen för att jordens resurser inte ska utarmas. Nästan allt innehåll i batterier och elektronik kan återvinnas. Fungerande elprylar kan säljas, skänkas eller delas med andra. Om vi ska kunna skapa ett hållbart samhälle måste vi tänka och agera cirkulärt, säger Micaela Westerberg, kommunikationschef på Batteriåtervinningen.

De svenska hushållen förvarar i genomsnitt 6 kilo förbrukade batterier och uttjänta elprylar. I många fall blir elskrotet bara liggande och växer i volym efterhand som tiden går. Varje år ökar mängden med ungefär ett halvt kilo.

- Det finns massor vi konsumenter kan göra. I Sverige finns tiotusentals insamlingsplatser för batterier. Butiker som säljer elektronik tar emot din gamla produkt när du köper en ny. På nätet poppar det dagligen upp nya loppissidor där man vi kan sälja fungerande prylar. Dessutom blir det allt vanligare med olika delningspooler, exempelvis för verktyg, säger Micaela Westerberg.

För mer information, kontakta:

Micaela Westerberg, kommunikationschef Batteriåtervinningen, 08-545 216 89

 

Län

Batterier i hushållen (ton)

Små elprylar med inbyggda batterier i hushållen (ton)

Totalt batterier och små elprylar med inbyggda batterier i hushållen (ton)

Stockholms län

1 030

4 463

5 493

Västra Götalands län

807

3 497

4 304

Skåne län

631

2 733

3 364

Östergötlands län

224

970

1 194

Dalarnas län

144

625

769

Gävleborgs län

147

636

783

Jönköpings län

167

723

890

Hallands län

148

641

789

Uppsala län

170

735

905

Västerbottens län

134

580

714

Södermanlands län

139

604

743

Västmanlands län

134

580

714

Norrbottens län

129

560

689

Värmlands län

144

626

770

Örebro län

147

639

786

Kalmar län

122

529

651

Västernorrlands län

125

541

666

Kronobergs län

94

408

502

Jämtlands län

66

285

351

Blekinge län

79

342

421

Gotlands län

28

123

151

Riket

4 809

20 838

25 498

 

 

Batteriåtervinningen arbetar med att informera och tipsa allmänheten om hur man kan återvinna batterier och elprylar med inbyggda batterier. Målet är att öka återvinningen och därmed bidra till att minska påverkan på miljön. Ansvarig för Batteriåtervinningen är Batteriinformationsföreningen, ett samlingsorgan för alla med producentansvar för batterier. Läs mer på www.batteriatervinningen.se