Utformning av batteriholkar

En batteriholk kan se ut och utformas på många sätt. Det finns inga riktlinjer eller regler från myndigheterna, El-Kretsen eller Arbetsmiljöverket. Dock finns några allmänna råd:

  • Behållaren ska vara enkel att använda för konsumenten.
  • Behållaren bör vara konstruerad så att inlämnade batterier inte kan plockas ut av obehöriga.
  • På hämtningsställen utomhus ska avfallet vara skyddat från nederbörd.
  • Behållare i plast gör behållaren tålig för korrosion (läckande batteri) och minskar risken för kortslutning.
  • Det är viktigt att behållare inklusive innehåll inte blir för tungt för den som tömmer eller samlar in batterierna. 15 kg är gränsen för lyft, se Avfall Sveriges Handbok för avfallsutrymmen, bilaga 6.
  • Behållare utomhus ska vara fastmonterad.
  • Det kan vara lämpligt att lämna uppgift om vem som ansvarar för skötsel och tömning.