Bra länkar

Sopor.nu: Hitta batteriholken

Kunskapsrummet: Fakta och statistik om insamling av elavfall och batterier, samt artiklar som har koppling till hållbarhet och utveckling.

Batteriföreningen: Mer information om batterier