Välkommen!

Det är viktigt att du lämnar in dina förbrukade batterier för återvinning, de innehåller material som kan bli till nya produkter. Exempelvis kan metallerna återvinnas många gånger utan att de tappar kvalitet.

I samarbete med producenter, kommuner och återvinnare gör insamlingssystemen det lätt för alla att ta ansvar för miljön – för dig, för oss och för kommande generationer.

Förbrukade batterier kan lämnas i Batteriholkar (som finns vid många återvinningsstationer), på återvinningscentraler samt i butiker som säljer batterier. Klicka här för att hitta din närmaste plats för inlämning av batterier.