Skola

Batteridrivna prylar är en del av barn och ungdomars vardag. Därför tycker vi att det är viktigt att unga tidigt lär sig att batterier återvinns, vikten av återvinningen, och hur den går till. Du som är elev eller jobbar inom skolan får alltså gärna använda innehållet på vår hemsida i undervisningen. Hör gärna av dig till oss om du har frågor eller vill berätta vad ni gjort i just er skola.

Interaktiv utbildning om farligt avfall

Sopskolan.se är ett interaktivt utbildningsmaterial om farligt avfall, som vänder sig till elever och lärare på högstadiet. Materialet är framtaget av Avfall Sverige i nära samarbete med El-Kretsen och skolinformatörer. Fokus ligger på de delar inom farligt avfall som barn och ungdomar oftast stöter på i vardagen, nämligen batterier och smått elavfall.

Sopskolan.se består av två delar, en för elever och en för lärare:
• Elevdelen innehåller frågesport, värderingsövningar, fakta, ordlista och länkar.
• Lärardelen innehåller lektionsförslag och tips på hur man kan koppla utbildningen om farligt avfall till olika delar av läroplanen. Sopskolan.se kan vävas in i många olika ämnesområden.

Utforska sopskolan.se

Bamsetidningar

El-Kretsen har satt ihop en Bamsetidning på temat Batterier! Med den får du hjälp att på ett kul sätt lära dina elever varför det är så viktigt att samla in gamla batterier. Beställ en klassuppsättning gratis här:

www.el-kretsen.se/fakta

Robot-batteribo

El-Kretsen har också gjort robotfigurer som ni i klassen kan skriva ut och klistra på gamla mjölkpaket för att skapa batteribon till gamla batterier. När de är fulla tar ni dem till återvinningsstationen där förpackningen ska i en behållare och batterierna i en annan. Sen hem igen och gör en ny robot… Instruktionerna och robotarna hittar ni här:

www.el-kretsen.se/mjölkpaketrobot