Skola

Batteridrivna prylar är en del av barn och ungdomars vardag. Därför tycker vi att det är viktigt att unga tidigt lär sig att batterier återvinns, vikten av återvinningen, och hur den går till. Du som är elev eller jobbar inom skolan får alltså gärna använda innehållet på vår hemsida i undervisningen. Hör gärna av dig till oss om du har frågor eller vill berätta vad ni gjort i just er skola.

Interaktiv utbildning om farligt avfall

Sopskolan.se är ett interaktivt utbildningsmaterial om farligt avfall, som vänder sig till elever och lärare på högstadiet. Materialet är framtaget av Avfall Sverige i nära samarbete med El-Kretsen och skolinformatörer. Fokus ligger på de delar inom farligt avfall som barn och ungdomar oftast stöter på i vardagen, nämligen batterier och smått elavfall.

Sopskolan.se består av två delar, en för elever och en för lärare:
• Elevdelen innehåller frågesport, värderingsövningar, fakta, ordlista och länkar.
• Lärardelen innehåller lektionsförslag och tips på hur man kan koppla utbildningen om farligt avfall till olika delar av läroplanen. Sopskolan.se kan vävas in i många olika ämnesområden.

Utforska sopskolan.se

Batteriskolan

Varför är det så viktigt att lämna batterier till återvinning? Varför är vissa batterier giftiga? Batteriskolan.se som drivs av Håll Sverige Rent, inspirerar elever till ett lustfyllt lärande om batterier, återvinning och miljöfrågor. På batteriskolan finns material för barn i årskurs F-3 och 4-6.

Utforska Batteriskolan.se