Skola

Batteridrivna prylar är en del av barn och ungdomars vardag. Därför tycker vi att det är viktigt att unga tidigt lär sig att batterier återvinns, vikten av återvinningen, och hur den går till. Du som är elev eller jobbar inom skolan får alltså gärna använda innehållet på vår hemsida i undervisningen. Hör gärna av dig till oss om du har frågor eller vill berätta vad ni gjort i just er skola.

Skolmaterial och läromedel

Vi har även tagit fram eget undervisningsmaterial om batterier och återvinning som vänder sig till förskolor och skolor. Beställ material här.

Interaktiv utbildning om farligt avfall

Sopskolan.se är ett interaktivt utbildningsmaterial om farligt avfall, som vänder sig till elever och lärare på högstadiet. Materialet är framtaget av Avfall Sverige i nära samarbete med El-Kretsen och skolinformatörer. Fokus ligger på de delar inom farligt avfall som barn och ungdomar oftast stöter på i vardagen, nämligen batterier och smått elavfall.

Sopskolan.se består av två delar, en för elever och en för lärare:
• Elevdelen innehåller frågesport, värderingsövningar, fakta, ordlista och länkar.
• Lärardelen innehåller lektionsförslag och tips på hur man kan koppla utbildningen om farligt avfall till olika delar av läroplanen. Sopskolan.se kan vävas in i många olika ämnesområden. Utforska sopskolan.se

Trazan och Banarne

Ett brev svävar genom luften. Det susar i djungeln och en apas skrik hörs i fjärran. Från batteripattrullens högkvarter mitt i djungeln driver Trazan och Banarne operation ”batteriinsamling”. ALLA batterier ska samlas in och så länge det finns batterier ute på vift har Trazan och Banarne ett viktigt jobb att utföra!

I filmen återuppstår Trazan och Banarne och delar med sig av sina batterikunskaper på ett lättsamt och lekfullt sätt. Här får eleverna svar på varför det är så viktigt att samla in alla batterier, vart de ska lämnas och vad som händer när batterierna kommit till återvinningscentralen.

Skolmaterialet med Trazan och Banarne är speciellt utvecklat för elever i mellanstadiet. Med hjälp av det lär sig barn mellan 9 och 13 år mer om batterier och återvinning. Materialet är gratis, vilket innebär att vi också står för frakten. Vi kan tyvärr bara skicka material inom Sverige. Beställ materialet här.

Batteriskolan

Varför är det så viktigt att lämna batterier till återvinning? Varför är vissa batterier giftiga? Batteriskolan.se som drivs av Håll Sverige Rent, inspirerar elever till ett lustfyllt lärande om batterier, återvinning och miljöfrågor. På batteriskolan finns material för barn i årskurs F-3 och 4-6.

Utforska Batteriskolan.se