Drygt 3 300 ton batterier samlades in till återvinning 2015

Drygt 3 300 ton batterier lämnades förra året in till återvinning i Sverige. Det är en ökning med 217 ton jämfört med 2014, visar El-kretsens årliga statistik från kommunernas återvinningscentraler och andra insamlingsplatser i landet. Den insamlade mängden motsvarar 0,34 kilo per person. Det län som har samlat in mest batterier per person är Gotland.

– Vi som bor i Sverige tillhör de bästa länderna i Europa när det gäller att att samla in batterier och elprylar med inbyggda batterier. Men om vi ska kunna fortsätta konsumera elektronik framöver utan att göra slut på jordens resurser krävs att mycket större volymer kommer in till återvinning, säger Micaela Westerberg, kommunikationschef på Batteriåtervinningen.

En beräkning som Batteriåtervinningen har gjort visar att de svenska hushållen förvarar 4 000 ton förbrukade batterier och 19 000 ton uttjänta elprylar i hemmen. Det blir 5,52 kilo per hushåll och utgör tillräckligt med koppar för att tillverka  135 miljoner nya mobiltelefoner. Batterierna och elprylarna innehåller en mängd metaller som kan användas igen.

- Batterier och elprylar är värdefulla naturresurser som behöver komma in i kretsloppet. För varje batteri eller elpryl du lämnar till återvinning minskar du brytningen av nya metaller och begränsar transporter som är dåliga för miljön. Det är dessutom bland det effektivaste du kan återvinna. Vissa produkter kan återvinnas till nästan 100 procent och metaller har den goda egenskapen att de kan återvinnas igen och igen, säger Micaela Westerberg.

Under 2016 inför Sverige ett nytt insamlingsmål som innebär att 75 procent av de batterier som säljs ska samlas in till återvinning.

- Det har aldrig varit enklare att återvinna batterier och elprylar än nu. Utöver kommunernas återvinningscentraler och andra insamlingsplatser, erbjuder de som säljer elektronik att ta emot din gamla pryl när du köper en ny, säger Micaela Westerberg.

Statistik insamlade batterier 2015:

Sverige

3 313 334

0,34

         Blekinge län

60 958

0,39

         Dalarnas län

113 164

0,40

         Gotlands län

29 042

0,51

         Gävleborgs län

104 444

0,37

         Hallands län

130 223

0,42

         Jämtlands län

48 675

0,38

         Jönköpings län

128 511

0,37

         Kalmar län

119 066

0,50

         Kronobergs län

79 337

0,42

         Norrbottens län

120 086

0,48

         Skåne län

453 892

0,35

         Stockholms län

579 826

0,26

         Södermanlands län

98 584

0,35

         Uppsala län

124 428

0,35

         Värmlands län

94 511

0,34

         Västerbottens län

106 911

0,41

         Västernorrlands län

97 254

0,40

         Västmanlands län

81 300

0,31

         Västra Götalands län

475 900

0,29

         Örebro län

114 313

0,39

         Östergötlands län

152 911

0,34

 

 

För mer information, kontakta:
Micaela Westerberg, kommunikationschef Batteriåtervinningen, 08-545 216 89

 

Batteriåtervinningen arbetar med att informera och tipsa allmänheten om hur man kan återvinna batterier och elprylar med inbyggda batterier. Målet är att öka återvinningen och därmed bidra till att minska påverkan på miljön. Ansvarig för Batteriåtervinningen är Batteriinformationsföreningen, ett samlingsorgan för alla med producentansvar för batterier.