Kommun

Batterier omfattas av ett producentansvar. Det betyder att de som sätter batterier på den svenska marknaden i första led, det vill säga tillverkare och importörer, är skyldiga att se till att batterierna återvinns när de är slut. Du kan läsa mer om producentansvar på Naturvårdsverkets hemsida.

Kommunernas ansvar regleras i avfallsförordningen. Den innebär att det är kommunernas ansvar att se till att farligt avfall batterier och elektronik inte hamnar i hushållssoporna. Du kan läsa mer om avfallsförordningen på Notisums hemsida.

De flesta kommuner har tecknat avtal med producentansvarsbolag, exempelvis El-Kretsen eller BlyBatteriRetur. Kommunen ansvarar då för att batterier samlas in inom kommunen, och El-Kretsen eller BlyBatteriRetur ansvarar för återvinningen.

Batteriåtervinningens uppdrag

Parterna bakom Batteriåtervinningen arbetar för en effektivare insamling genom:

Samråd med kommunerna

Ökad kunskap hos kommunerna

Batteriåtervinningen arbetar även för att öka kunskapen hos allmänheten om återvinning av batterier och om vikten av att dessa lämnas in.

Informationsmaterial

Batteriåtervinningen kommer att förse kommunerna med information om Batteriåtervinningen för att öka kunskapen om återvinning av batterier. Vi tar gärna emot synpunkter och önskemål på informationsmaterial. Skicka ett mail.

Holkar och återvinningsplatser

Nu har kartfunktionen flyttat till sopor.nu! Där kan man söka efter sin närmaste holk för att kunna återvinna sina batterier! Vet du fler platser i din kommun där man kan lämna in sina uttjänta batterier till återvinning som inte finns med på deras karta? Maila holkarnas adresser till transport@el-kretsen.se. Skriv gärna batteriholk i ämnesraden så ser de till att uppdatera kartan.